გადაცემა „პროფესიონალები“

წამყვანი: ეკონომიკის დოქტორი ირაკლი მაკალათია

თემა: 100 საპრივატიზაციო ობიექტი და პრივატიზების მიმდინარე პროცესის შეფასება

სტუმრები: ვანო ჩხაიძე (ეკონომიკის დოქტორი)

მათე გარდავა (ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის დამფუძნებელი)