ავტორიvenomoushaze

როგორი იქნებოდა ამ სიმდიდრის ბედი?

ალბათ შეიძლებოდა სიმდიდრის ნაწილის ცნობილ გადარჩენას და ქვეყნიდან გატანას რამდენიმე შედეგი მოყოლოდა : – გადარჩენილი სიმდიდრე გზაშივე დაკარგულიყო , –...

ანაკლიის პროექტის შესახებ – სახელმწიფოს როლზე

ეკონომიკასა და ბიზნესში ხელისუფლების მართველ-ორგანიზატორის წამყვანი როლი ერთერთი უმძიმესი საბჭოური გადმონაშთია! ანაკლია არის ამის კიდევ 1 მკაფიო კლასიკური მაგალითი, და...

სახელმწიფო სუბსიდიები და ჩარევები

სახელმწიფო სუბსიდიები და ჩარევები კი არ ეხმარება, ღუპავს სოფლის მეურნეობას. იმედია ეს უგუნურობით ხდება და არა გამიზნული მავნებლობით! ის თითო-ოროლა მომენტი, რომელიც, ერთი...

რას ნიშნავს კარგი პროდუქტი და რატომ ვეძებთ მას?

დღესაც ყველანი ვეძებთ ინგლისში, ამერიკაში, სკანდინავიაში და თუნდაც ჯერ კიდევ იტალიაში და ევროპის სხვა მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში დამზადებულ პროდუქტს, სადაც ლიბერალური...