კატეგორიაკომენტარები და სტატუსები

ანაკლიის პროექტის შესახებ – სახელმწიფოს როლზე

ეკონომიკასა და ბიზნესში ხელისუფლების მართველ-ორგანიზატორის წამყვანი როლი ერთერთი უმძიმესი საბჭოური გადმონაშთია! ანაკლია არის ამის კიდევ 1 მკაფიო...

სახელმწიფო სუბსიდიები და ჩარევები

სახელმწიფო სუბსიდიები და ჩარევები კი არ ეხმარება, ღუპავს სოფლის მეურნეობას. იმედია ეს უგუნურობით ხდება და არა გამიზნული მავნებლობით! ის თითო-ოროლა...